açıqlıq

açıqlıq
is.
1. Açıq yer, düzəngah, açıq sahə, meydan. Açıqlıqda çadır qurmaq. Uşaqlar açıqlıqda top-top oynayırlar. – <Maro> meşədə xeyli dolandıqdan sonra, meşənin dərinliyində alaçıq böyüklüyündə açıqlıq tapdı. S. R.. // Tikintisiz yer, açıq yer, boş yer. Məktəbin dalı açıqlıqdır. Açıqlıqda binalar tikilmişdir. – <Toğrul> açıqlıqdan keçdi, kömür kimi qara və müzlim görünən qamışlığa girdi. H. N..
2. İki şey arasındakı boşluq, aralıq, məsafə. Yol ilə arx arasındakı açıqlıqda ağaclar əkilmişdir. Kisələri açıqlığa qoy. – Fasilə etibarı ilə bunların arasındakı açıqlıq bir o qədər deyildi. S. H..
3. Aydınlıq, təmizlik, buludsuzluq. Havanın açıqlığı. Göy üzünün açıqlığı.
4. Açıq, örtüsüz, qapalı olmayan şeyin halı.
5. məc. Səmimilik, ürəyiaçıqlıq, qəlbini gizlətməmə. <Mahmud> təbiətinə xas bir açıqlıq və rayihə ilə bizi heyran etmişdi. M. İ.. <Rüxsarə> indi tənhadır, indi artıq Rüxsarə ilə tam açıqlığı ilə danışa bilərdi. S. R..
◊ Açıqlığa çıxmaq məc. – sıxıntıdan, əziyyətdən qurtarmaq, dərddən, qəmdən xilas olmaq, xoş günə çıxmaq.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • genişlik — is. 1. Geniş şeyin halı, geniş olma. Yerin genişliyi. Meydanın genişliyi. 2. Açıqlıq, düz yer. Küçə genişliyə çıxır. 3. məc. Azadlıq, sərbəstlik. <Züleyxanın> qəlbi genişlik istədiyi halda, özü dar gölməçələrdə çapalamalı olmuşdur. M. İ..… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • gellah — (Bakı) genişlik, açıqlıq …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • füshət — ə. 1) genişlik, açıqlıq; 2) geniş, açıq meydan; 3) istirahət, dincəlmə; 4) gəzinti, seyr; 5) ekskursiya; 6) tənəffüs (məktəbdə); 7) qarın işləməsi …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • füshətgah — ə. və f. açıqlıq, meydan …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • fərcə — ə. 1) yarıq, dəlik, deşik; 2) m. giriş, giriləcək yer; 3) açıqlıq, genişlik …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • güşad — f. genişlik açıqlıq …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • güşayiş — f. 1) aç(ıl)mış; 2) yüngül, yüngülləşmiş; 3) genişlik, açıqlıq …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • meydan — f. 1) açıqlıq, düz yer; 2) bir neçə küçə arasındakı şahə. Meydani cəng döyüş meydanı; meydani eşq eşq meydanı …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • sərahət — ə. 1) aydınlıq, açıqlıq; 2) açıq izah etmə, açıq söyləmə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • xələl — ə. 1) açıqlıq, boşluq; 2) pozuqluq, şuluqluq; 3) əskiklik, nöqsan …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”